فصل 1 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مقاومتی LTI

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

140,000 تومان

فصل 10 مدارهای الکتریکی | فرکانس های طبیعی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

130,000 تومان

فصل 2 مدارهای الکتریکی | مدارهای معادل تونن و نورتن

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

60,000 تومان

فصل 3 مدارهای الکتریکی | آشنایی با مدارهای غیرمقاومتی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

120,000 تومان

فصل 4 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه اول

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

110,000 تومان

فصل 5 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه دوم

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

80,000 تومان

فصل 6 مدارهای الکتریکی | حالت ماندگار سینوسی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

120,000 تومان

فصل 9 مدارهای الکتریکی | تحلیل فضای حالت

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

60,000 تومان

فصل7 مدارهای الکتریکی | عناصر و مدارهای دارای تزویج

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

90,000 تومان

فصل8 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدار در حوزه لاپلاس

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

90,000 تومان

فیلم آموزشی الکترونیک 1

سرفصل های این دوره تحلیل DC و ac ترانزیستور BJT تحلیل DC و ac ترانزیستور FET مدارهای آینه جریان و…

700,000 تومان

فیلم آموزشی الکترونیک 2

سرفصل های این دوره مدارهای دارای فیدبک تقویت کننده های عملیاتی تقویت کننده های توان تنظیم کننده های ولتاژ پاسخ…

660,000 تومان

مجموعه فصل های 11 تا 15 مدارهای الکتریکی

این دوره شامل فصل های زیر می باشد: فصل 11 ) تابع شبکه و پاسخ فرکانسی فصل 12) شبکه های…

500,000 تومان

مجموعه فیلم آموزشی الکترونیک 1 و 2

سرفصل های این دوره تحلیل DC و ac ترانزیستور BJT تحلیل DC و ac ترانزیستور FET مدارهای آینه جریان و…

1,360,000 تومان

مجموعه فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی 1

برای مشاهده جزییات بیشتر هر محصول (فصل) روی تصویر مربوط به آن کلیک نمایید. مجموعه فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی 1…

820,000 تومان