فصل 1 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مقاومتی LTI

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

140,000 تومان

فصل 10 مدارهای الکتریکی | فرکانس های طبیعی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

130,000 تومان

فصل 2 مدارهای الکتریکی | مدارهای معادل تونن و نورتن

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

60,000 تومان

فصل 3 مدارهای الکتریکی | آشنایی با مدارهای غیرمقاومتی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

120,000 تومان

فصل 4 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه اول

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

110,000 تومان

فصل 5 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه دوم

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

80,000 تومان

فصل 6 مدارهای الکتریکی | حالت ماندگار سینوسی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

120,000 تومان

فصل 9 مدارهای الکتریکی | تحلیل فضای حالت

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

60,000 تومان

فصل7 مدارهای الکتریکی | عناصر و مدارهای دارای تزویج

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

90,000 تومان

فصل8 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدار در حوزه لاپلاس

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

90,000 تومان

فیلم آموزشی الکترونیک 1

سرفصل های این دوره تحلیل DC و ac ترانزیستور BJT تحلیل DC و ac ترانزیستور FET مدارهای آینه جریان و…

600,000 تومان

مجموعه فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی 1

برای مشاهده جزییات بیشتر هر محصول (فصل) روی تصویر مربوط به آن کلیک نمایید. مجموعه فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی 1…

720,000 تومان