فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 2

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل درس معادلات دیفرانسیل از دروس بسیار مهم ریاضیات در رشته های مهندسی و علوم پایه می…

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1 و 2

فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. اگر تا…

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان