فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۹۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 2

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل

درس معادلات دیفرانسیل درس معادلات دیفرانسیل از دروس بسیار مهم ریاضیات در رشته های مهندسی و علوم پایه می باشد.…

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1 و 2

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان