دوستان عزیز

 چنانچه پس از خرید دوره های آموزشی نیاز به هرگونه پشتیبانی فنی داشتید، می توانید از طریق مکاتبه با ایمیل زیر اقدام نمایید.

support@tadrismedia.com