فصل 1 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مقاومتی LTI

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

130,000 تومان

فصل 2 مدارهای الکتریکی | مدارهای معادل تونن و نورتن

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

50,000 تومان

فصل 3 مدارهای الکتریکی | آشنایی با مدارهای غیرمقاومتی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

95,000 تومان

فصل 4 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه اول

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

95,000 تومان

فصل 5 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه دوم

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

55,000 تومان

کلاس آنلاین الکترونیک 1 – 42 ساعت

تاریخ برگزاری: 15 فرودین تا 31 اردیبهشت برنامه هفتگی: یک شنبه ها و چهارشنبه | ساعت 19 الی 22 سرفصل…

600,000 تومان

مجموعه فیلم 5 فصل مدارهای الکتریکی | فصل های 1 تا 5

50 درصد تخفیف بگیرید! با خرید این مجموعه فیلم آموزشی 4 فصل منتشر شده از درس مدارهای الکتریکی را با …

420,000 تومان